Wij worden aan hand van 55 reviews door u gewaardeerd met 4.9 sterren op

55 reviews

Laat ook een review achter

Privacy- en Cookiebeleid

1. Inleiding

Welkom bij [NAAM VAN UW WEBSITE]. Uw privacy is voor ons van groot belang. In dit privacy- en cookiebeleid leggen we uit welke informatie we verzamelen, hoe we dit doen, en waarvoor we deze informatie gebruiken.

2. Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen alleen de noodzakelijke persoonsgegevens voor administratieve doeleinden. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

  • Naam en achternaam
  • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
  • Overige gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

3. Cookies

We maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

3.1 Google Analytics

We gebruiken Google Analytics-cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. Deze informatie helpt ons de website te verbeteren. De informatie die Google verzamelt, wordt geanonimiseerd, wat betekent dat uw IP-adres nadrukkelijk niet wordt meegegeven. De verzamelde informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

3.2 Overige cookies

We maken geen gebruik van andere third-party cookies buiten Google Analytics.

4. Doeleinden gegevensverwerking

De door u verstrekte gegevens worden enkel gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

5. Bewaartermijn

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

6. Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

7. Rechten

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@storagezeeland.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

8. Contact

Voor vragen over dit privacy- en cookiebeleid kunt u contact opnemen via info@storagezeeland.nl.

9. Wijzigingen

We behouden ons het recht voor dit privacy- en cookiebeleid aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.